Ik ben thuis, angst is hier de vreemdeling …

Een prachtige tekst die ik vanmorgen las in het boek ‘Een cursus in wonderen’. 

Ik heb niet eens verder gelezen want deze zin was direct raak als inspiratie voor een blog. 

‘Ik ben thuis, angst is hier de vreemdeling’. 

Hoe mooi is het om op deze manier naar jezelf te kijken. Om te beseffen dat jij in de kern, zoals ik keer op keer blijf benoemen, slechts onvoorwaardelijke liefde en licht bent. Dat is wie jij bent, liefde en licht, dat is jouw thuis!!

Kijk maar naar een pasgeboren baby, zo puur, daar kan je alleen maar onvoorwaardelijke liefde in zien en voor voelen. Maar dat was ook jouw staat van ZIJN bij je geboorte. Je bent er alleen vanaf gewandeld gedurende je leven …. 

Onvoorwaardelijke liefde en licht, dat is jouw thuis. En iedere emotie die er bij jou op ‘bezoek’ komt is slechts een vreemdeling, een gast als het ware. En het is aan jou om te bedenken hoe je met die ‘gasten’ om wil gaan. Het is aan jou om te bedenken hoe je met angst, boosheid, verdriet, frustratie, et cetera om wil gaan ..

Als het jou lukt om vanuit jouw thuis, vanuit die basis van onvoorwaardelijke liefde, je gasten te ontvangen, met ze in gesprek te gaan, te vragen wat ze komen doen, waarom ze zich zo gedragen, wat ze nodig hebben en wat jij eventueel kan doen om die emotie te veranderen terug naar een staat van liefde, dan kan geen enkele gast jou meer van slag brengen. Dan kan je er als een toeschouwer, als een gastvrouw, naar kijken en bij aanwezig zijn. Omdat je weet dat je in jouw ‘thuis’ veilig bent. De ander is slechts op bezoek ….

Dus ga vanuit een open hart en mind, vanuit een basis van onvoorwaardelijke liefde, in gesprek met iedere vreemdeling (ongewenste emotie) die bij jou op bezoek komt. Geef deze de ruimte, de kans om zijn of haar verhaal te doen. Laat deze gast zich welkom voelen. Want als het jou lukt om jou licht en liefde op deze vreemdeling te laten schijnen, om deze vreemdeling vanuit een basis van liefde tegemoet te treden, dan zal deze zich gezien en erkend voelen en als vanzelf ook terugkeren naar een staat van liefdeĀ …